Thông tin đặt bàn

*Chú ý: Quý khách vui lòng đến trước 60 phút.Sau thời gian này đơn hàng sẽ bị hủy!

Giới thiệu về quán

 15 Châu Thị Vĩnh Tế, P. Mỹ An,TP Đà Nẵng

 Điện thoại: 0982.412.776