THỰC ĐƠN

Cơm cháy

40.000đ

hầm đậu

130.000 đ

chân rang muối

40.000/cái

dê giả cầy

130.000đ

vú dê nướng

50.000/lạng

dê rang muối

44.000 đ/ lạng

chân dê

40.000đ

dê hấp

44.000 đ/ lạng

đùi dê 3 món

380.000/kg

ngô chiên

30.000đ

thịt dê nướng

44.000 đ/ lạng

thịt dê né

132.000 đ

lẩu nhúng

200.000đ

Thịt dê xào lăn

44.000 đ/ lạng

Thịt dê xào sả ớt

44.000 đ/ lạng

dê um xã

90.000đ

dê tái chanh

44.000 đ/ lạng

dê um nén

130.000đ

Dồi dê

50.000đ