MÓN ĂN

sườn dê nướng

40.000/ lạng

Thực đơn liên quan