MÓN ĂN

thịt dê nướng

44.000 đ/ lạng

Thực đơn liên quan